صنایع پمپ سازی جبارنیا

 تولید کننده انواع پمپهای شناور از ۳ اینچ تا ۸ اینچ

s1

 واردات انواع موتورهای شناور چینی از ۱۰ اسب تا ۱۳۵ اسب

s2-7
نمونه ای از محصولات